Navigácia

Obsah

Tlačivá

Všeobecná správa

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 103x | 06.04.2017

Splnomocnenie Stiahnuté: 118x | 06.04.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného (orientačného) čísla budovy Stiahnuté: 113x | 06.04.2017

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 113x | 06.04.2017

Výstavba, stavebný úrad a životné prostredie

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie rozhodnutia Stiahnuté: 172x | 06.04.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 136x | 06.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 140x | 06.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 128x | 06.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 213x | 06.04.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 137x | 06.04.2017

Prehlásenie odborného dozoru Stiahnuté: 119x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 112x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania Stiahnuté: 111x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 118x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 114x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 112x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia vodnej stavby- studne Stiahnuté: 141x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 133x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 143x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 133x | 06.04.2017

Stránka