Navigácia

Obsah

Tlačivá

Všeobecná správa

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 120x | 06.04.2017

Splnomocnenie Stiahnuté: 146x | 06.04.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného (orientačného) čísla budovy Stiahnuté: 126x | 06.04.2017

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 130x | 06.04.2017

Výstavba, stavebný úrad a životné prostredie

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie rozhodnutia Stiahnuté: 186x | 06.04.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 164x | 06.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 158x | 06.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 141x | 06.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 240x | 06.04.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 163x | 06.04.2017

Prehlásenie odborného dozoru Stiahnuté: 145x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 127x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania Stiahnuté: 124x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 139x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 138x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 123x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia vodnej stavby- studne Stiahnuté: 166x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 149x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 171x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 160x | 06.04.2017

Stránka