Navigácia

Obsah

Tlačivá

Všeobecná správa

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 137x | 06.04.2017

Splnomocnenie Stiahnuté: 175x | 06.04.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného (orientačného) čísla budovy Stiahnuté: 146x | 06.04.2017

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 149x | 06.04.2017

Výstavba, stavebný úrad a životné prostredie

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie rozhodnutia Stiahnuté: 216x | 06.04.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 193x | 06.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 192x | 06.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 161x | 06.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 273x | 06.04.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 195x | 06.04.2017

Prehlásenie odborného dozoru Stiahnuté: 176x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 145x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania Stiahnuté: 150x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 173x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 165x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 144x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia vodnej stavby- studne Stiahnuté: 201x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 169x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 204x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 194x | 06.04.2017

Stránka