Navigácia

Obsah

Tlačivá

Všeobecná správa

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 198x | 06.04.2017

Splnomocnenie Stiahnuté: 236x | 06.04.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného (orientačného) čísla budovy Stiahnuté: 214x | 06.04.2017

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 245x | 06.04.2017

Výstavba, stavebný úrad a životné prostredie

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie rozhodnutia Stiahnuté: 299x | 06.04.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 256x | 06.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 294x | 06.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 231x | 06.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 345x | 06.04.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 374x | 06.04.2017

Prehlásenie odborného dozoru Stiahnuté: 238x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 213x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania Stiahnuté: 218x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 241x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 223x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 207x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia vodnej stavby- studne Stiahnuté: 270x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 247x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 275x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 288x | 06.04.2017

Stránka