Navigácia

Obsah

Tlačivá

Všeobecná správa

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 56x | 06.04.2017

Splnomocnenie Stiahnuté: 57x | 06.04.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného (orientačného) čísla budovy Stiahnuté: 65x | 06.04.2017

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 58x | 06.04.2017

Výstavba, stavebný úrad a životné prostredie

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie rozhodnutia Stiahnuté: 98x | 06.04.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 64x | 06.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 70x | 06.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 67x | 06.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 149x | 06.04.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 61x | 06.04.2017

Prehlásenie odborného dozoru Stiahnuté: 57x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 61x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania Stiahnuté: 58x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 55x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 54x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 57x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia vodnej stavby- studne Stiahnuté: 63x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 68x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 62x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 65x | 06.04.2017

Stránka