Navigácia

Obsah

Tlačivá

Všeobecná správa

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 97x | 06.04.2017

Splnomocnenie Stiahnuté: 104x | 06.04.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného (orientačného) čísla budovy Stiahnuté: 103x | 06.04.2017

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 104x | 06.04.2017

Výstavba, stavebný úrad a životné prostredie

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie rozhodnutia Stiahnuté: 162x | 06.04.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 117x | 06.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 127x | 06.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 121x | 06.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 195x | 06.04.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 119x | 06.04.2017

Prehlásenie odborného dozoru Stiahnuté: 104x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 104x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania Stiahnuté: 102x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 103x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 99x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 104x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia vodnej stavby- studne Stiahnuté: 121x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 123x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 128x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 117x | 06.04.2017

Stránka