Navigácia

Obsah

Tlačivá

Všeobecná správa

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 185x | 06.04.2017

Splnomocnenie Stiahnuté: 223x | 06.04.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného (orientačného) čísla budovy Stiahnuté: 199x | 06.04.2017

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 229x | 06.04.2017

Výstavba, stavebný úrad a životné prostredie

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie rozhodnutia Stiahnuté: 282x | 06.04.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 244x | 06.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 265x | 06.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 215x | 06.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 332x | 06.04.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 243x | 06.04.2017

Prehlásenie odborného dozoru Stiahnuté: 221x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 203x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania Stiahnuté: 206x | 06.04.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 228x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 212x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 196x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie povolenia vodnej stavby- studne Stiahnuté: 257x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 224x | 06.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 260x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 275x | 06.04.2017

Stránka