Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo
 

meno a priezvisko e-mailový kontakt
Milan Gabriš m.gabriš@dolnabreznica.eu
Vladimír Gorelka v.gorelka@dolnabreznica.eu
Mgr. Jana Gorelková j.gorelkova@dolnabreznica.eu
Mgr. Katarína Jamborová   k.jamborova@dolnabreznica.eu
Ing. Barbora Miščíová  b.misciova@dolnabreznica.eu 
Martin Sieklik   m.sieklik@dolnabreznica.eu
Ružena Staňová r.stanova@dolnabreznica.eu


Zástupca starostu      Mgr. Katarína Jamborová

Hlavný kontrolór         Ing. Anna Hoštáková

Komisie obecného zastupiteľstva

Športovo-kultúrna komisia: predseda Mgr. Jana Gorelková

Komisia na ochranu verejného poriadku: predseda Vladimír Gorelka

Stavebná komisia: predseda Ing. Barbora Miščíová