Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo
Jozef Burmek                                                         j.burmek@dolnabreznica.eu
Ľuboš Cocher                                                          l.cocher@dolnabreznica.eu
Miroslav Egly                                                          m.egly@dolnabreznica.eu
Mgr. Katarína Jamborová                                       k.jamborova@dolnabreznica.eu
Irena Jurgová                                                          i.jurgova@dolnabreznica.eu
PaedDr. Anna Lencsésová                                      a.lencsesova@dolnabreznica.eu
Ing. Barbora Miščiová                                             b.misciova@dolnabreznica.eu


Zástupca starostu      Mgr. Katarína Jamborová

Hlavný kontrolór         Ing. Anna Hoštáková

Komisie obecného zastupiteľstva

Športovo-kultúrna komisia: predseda PaedDr. Anna Lencsésová

Komisia na ochranu verejného poriadku: predseda Mgr. Katarína Jamborová

Stavebná komisia: predseda Jozef Burmek