Navigácia

Obsah

 

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Dolná Breznica.

Aktuality

08.06.2018

Hodové slávnosti v Dolnej Breznici

Pozvánka na Hodové slávnosti v Dolnej Breznici

Hodové slávnosti a hodová zábava

Detail

07.05.2018

Svätá omša za členov DHZ Dolná Breznica a ku cti sv. Floriána 1

Svätá omša za členov DHZ Dolná Breznica a ku cti sv. Floriána

Svätá omša za členov DHZ Dolná Breznica a ku cti sv. Floriána, patróna hasičov

Detail

01.05.2018

Stavanie mája v Dolnej Breznici

Stavanie mája v Dolnej Breznici

Stavanie mája

Detail

20.04.2018

Bytové domy

Výstavba bytových domov v Dolnej Breznici

Bytové domy v Dolnej Breznici

Detail

20.04.2018

Dopravné zrkadlo pri lávke v smere na cintorín

Dopravné zrkadlá a informačné smerové tabule

Bezpečnosť na obecných cestách a informácie pre návštevníkov

Detail

18.04.2018

Pozbieraný odpad popri hlavnej ceste

Zber odpadu popri hlavnej ceste

Deň Zeme - čistenie priekop popri hlavnej ceste

Detail

12.04.2018

Rekonštrukcia plota na cintoríne

Obmedzenie vstupu na cintoríne z dôvodu rekonštrukcie plota

Detail

29.03.2018

Svetový deň vody - výsledky zo žliabku a ivanišky

Laboratórne vyšetrenie vody zo žliabku a z ivanišky na dusičnany

Detail

27.03.2018

Ochrana lesov pred požiarmi

vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode

Detail

16.02.2018

Výzva pre občanov - riešenie bezpečnosti na obecných komunikáciách

Obecné komunikácie a bezpečnosť premávky

Detail