Navigácia

Obsah

 

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Dolná Breznica.

Aktuality

03.07.2018

rôzne reklamné predmety

Reklamné predmety na predaj

Reklamné predmety so znázornením obce na predaj

Detail

07.05.2018

Svätá omša za členov DHZ Dolná Breznica a ku cti sv. Floriána 1

Svätá omša za členov DHZ Dolná Breznica a ku cti sv. Floriána

Svätá omša za členov DHZ Dolná Breznica a ku cti sv. Floriána, patróna hasičov

Detail

01.05.2018

Stavanie mája v Dolnej Breznici

Stavanie mája v Dolnej Breznici

Stavanie mája

Detail

20.04.2018

Bytové domy

Výstavba bytových domov v Dolnej Breznici

Bytové domy v Dolnej Breznici

Detail

20.04.2018

Dopravné zrkadlo pri lávke v smere na cintorín

Dopravné zrkadlá a informačné smerové tabule

Bezpečnosť na obecných cestách a informácie pre návštevníkov

Detail

18.04.2018

Pozbieraný odpad popri hlavnej ceste

Zber odpadu popri hlavnej ceste

Deň Zeme - čistenie priekop popri hlavnej ceste

Detail

12.04.2018

Rekonštrukcia plota na cintoríne

Obmedzenie vstupu na cintoríne z dôvodu rekonštrukcie plota

Detail

29.03.2018

Svetový deň vody - výsledky zo žliabku a ivanišky

Laboratórne vyšetrenie vody zo žliabku a z ivanišky na dusičnany

Detail

27.03.2018

Ochrana lesov pred požiarmi

vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode

Detail