Navigácia

Obsah

 

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Dolná Breznica.

Aktuality

09.11.2019

Zber plastov, tetrapakov, jedlých olejov a tukov

Zber triedeného odpadu

Detail

04.09.2019

Kompostér

Odovzdávanie záhradných kompostérov do bezodplatného užívania

kompostéry do rodinných domov bezodplatne

Detail

24.07.2019

Relaxačno-športový areál

Relaxačno-športový areál Dolná Breznica

Relaxačno-športový areál

Detail

01.04.2019

Ochrana lesov pred požiarmi

ochrana lesov pred požiarmi

Detail

30.01.2019

Projekt obstarania kompostérov

Predchádzanie vzniku BRO v na združenia obcí Lednicko-rovňanského regiónu

Kompostéry pre Združenie obcí lednicko-rovňanského regiónu

Detail

21.01.2019

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu v obci pre rok 2019 1

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu v obci pre rok 2019

Harmonogram vývozov jednotlivých druhov komunálneho odpadu v obci Dolná Breznica pre rok 2019

Detail

15.08.2018

Informovanie občanov e-mailom

Možnosť informovania občanov o všetkých novinkách e-mailom

Detail

14.08.2018

Orezanie stromov po búrke

Orezanie stromov po búrke, ktorá odtrhla kábel z verejného osvetlenia

Detail

14.08.2018

Úprava cesty v obci  1

Úprava cesty v obci

Úprava cestnej komunikácie drveným asfaltom

Detail

12.08.2018

Nový plot na cintoríne

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Rekonštrukcia starého oplotenia cintorína

Detail