Navigácia

Obsah

 

Vítame vás na stránke našej Materskej školy Dolná Breznica

 "Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život

potešenie zo vzdelávania"

materská škola

 

Táto  internetová stránka vznikla za účelom neustáleho skvalitňovania spolupráce rodiny a školy, ale i na prezentovanie a zviditeľnenie našej materskej školy. Prostredníctvom našich a vašich podnetov by sme chceli zlepšiť vzájomnú komunikáciu, hľadať kompromisy najmä pri zvyšovaní efektívnosti výchovného a vzdelávacieho procesu.

 

Materská škola na facebooku

 

Stránka na  facebooku je neoficiálnou stránkou materskej školy, spravovanou so súhlasom rodičov. 

Nesúhlas so zverejneným komentárom, resp. iné skutočnosti súvisiace s prevádzkou stránky na facebooku môžete nahlásiť na

042/4696295 alebo mailom na msdolnabreznica@gmail.com