Navigácia

Obsah

Adresa: 

Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica č. 61
020 61 Dolná Breznica

Telefón/Fax: 042/4696307

E-mail:    obec@dolnabreznica.eu

Web:       www.dolnabreznica.eu

IČO: 00317144 
DIČ: 2020615564 

Bankové Spojenie 
Prima Banka 
IBAN SK2356000000002825376001
číslo účtu: 2825376001/5600 

Samosprávny kraj: Trenčiansky 
Okres: Púchov 

 

Pracovníci obecného úradu: 

Ing. Janka Drahutová                administratívny pracovník

Ing. Miroslava Dundeková        administratívny pracovník

Anna Duháčková

Martin Mokrička

Juraj Gabriš