Menu
Obec Dolná Breznica
ObecDolná Breznica

Verejná vyhláška - Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu

OBEC DOLNÁ BREZNICA

020 61 Dolná Breznica č. 61

 

Č. j. SÚ-594/2020-11-TS1-20                                                    Dolná Breznica 29.07.2022

 

 

Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu

verejnou vyhláškou

 

Podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Vám tunajší stavebný úrad oznamuje, že odvolanie účastníkov konania p. František Šatka, bytom Dolná Breznica 23, 020 61 Lednické Rovne, p. Jozef Vítek, bytom Dolná Breznica 26, 020 61 Lednické Rovne a vlastníci susedných pozemkov (priami a vzdialenejší susedia), všetci v zastúpení Advokátska kancelária ŠTRBÁŇ, s. r. o., p. JUDr. Branislav Štrbáň – konateľ, sídlo Dvory 1932, 020 01 Púchov proti prvostupňovému rozhodnutiu obce č. j. SÚ-594/2020-08-TS1-20 zo dňa 27.04.2022 vo veci dodatočného stavebného povolenia na pozemnú stavbu „Rozšírenie výroby“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN C 755/111, KN C 755/157 – KN E 95/5, KN C 755/115, KN C 755/117, KN C 755/119, KN C 755/121 – KN E 98, KN C 755/123, KN C 755/93, KN C 755/94, KN C 755/95 – KN E 95/1, KN C 755/96, KN C 755/76 – KN E 93/1, KN C 755/97 – KN E 93/1, KN C 755/98, KN C 755/99 – KN E 95/1, KN C 755/100, KN C 755/101, KN C 755/118 v katastrálnom území Dolná Breznica, obec Dolná Breznica, pre žiadateľa fy. Stavebné profily, s. r. o., sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom, koreš. adresa Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, dňa 26.07.2022 predložil odvolaciemu orgánu - Okresnému úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

 

 

Ing. Lukáš Pekara

starosta obce

 

Upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dolná Breznica a zároveň na webovej stránke obce www.dolnabreznica.eu, Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

1.Úradná tabuľa

 

Vyvesené dňa .....................................              Zvesené dňa ...............................................

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: .....................................................................

 

 

2.Webová stránka obce

 

Vyvesené dňa .....................................              Zvesené dňa ..............................................

 

 

Podpis a  pečiatka a podpis oprávnenej osoby: ......................................................................

- Pri pozemných stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - § 61 ods. 1 stavebného zákona.

- Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon - § 26 ods. 1 správneho poriadku.

- Účastníkom konania sa upovedomenie doručí formou verejnej vyhlášky.

 

Verejnou vyhláškou sa doručí:

1. Žiadateľ:       Stavebné profily, s.r.o., Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne

v zastúpení:       p. Mgr. Ivana Tepličková, Centrum II 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom

koreš. adresa Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom

2. Projektant:    GS Pro, s.r.o., Ing. Ingrid Scholtzová, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

3.                     GS Pro, s.r.o., Ing. Gabriel Šoltés, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

4.                     GS Pro, s.r.o., Mgr. Iveta Hochvartová, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

5.                     GS Pro, s.r.o., Ing. Marek Gaži, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

6.                     GS Pro, s.r.o., Ing. Michal Köver, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

7.                     GS Pro, s.r.o., Ing. Martina Zlacká, Svätoplukova 21, 040 01  Košice

8. Zhotoviteľ: určený výberovým konaním

9. Považská vodárenská spoločnosť a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

Vlastníci susedných nehnuteľností:

10. Žiadateľ      KN C 755/112, KN C 755/116, KN C 755/118, KN C 755/120, KN C 755/124

11. p. Rastislav Pavlus, Pod skalkou 67/9, 020 61 Lednické Rovne          

KN C 755/121, KN C 755/122, KN C 755/90, KN C 755/91 – KN E 98, KN C 755/103 – KN E 98, KN C 755/92, KN C 755/102, KN C 755/94, KN C 755/93, KN C 755/96, KN C 755/97, KN C 755/98, KN C 755/101, KN C 755/104, KN C 755/115, KN C 755/117, KN C 755/119, KN C 755/123, KN C 755/100, KN C 755/109, KN C 755/110, KN C 755/111, KN C 755/126 – KN E 99/2, KN C 755/125 – KN E 99/2, KN C 755/89 – KN E 99/2, KN C 755/105 – KN E 99/2, KN C 755/114 – KN E 95/5,KN C 755/157 – KN E 95/5

12. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava   

V-2067/2019-147/2019, 33/2021, 96/2021, V-440/2022-60/2022

13. p. Jozef Vítek, Dolná Breznica 26, 020 61 Lednické Rovne

KN C 755/113 – KN E 95/1, KN C 755/95 – KN C 95/1, KN C 755/99 – KN E 95/1

14. p. František Šatka, Dolná Breznica 23, 020 61 Lednické Rovne    

v zastúpení Advokátska kancelária ŠTRBÁŇ, s. r. o., p. JUDr. Branislav Štrbáň – konateľ,

Dvory 1932, 020 01 Púchov

 

Dotknuté orgány a organizácie:

15. SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina

16. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

17. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

18. Považská vodárenská spoločnosť a. s.,  Nová 133, 017 46  Považská Bystrica

19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica

20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

21. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica

22. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov

23. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov

24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

25. Orange Slovensko, a. s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava

26. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

27. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č. 1, 842 50 Bratislava

28. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č. 19, 851 01 Bratislava

29. E.I.C.Engineeringinspectioncompany, s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01Prešov

30. Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 Lednické Rovne

31. Stavebný úrad: TU!

 

Na vedomie:

32. Stavebné profily, s. r. o., Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne

v zastúpení: p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom,

koreš. adresa Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dátum zvesenia: 19. 8. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Sviatok

Meniny má Zuzana, Trojan, Dulcia, Dulcinela, Dulcínia

Aktuálne počasie

dnes, streda 10. 8. 2022
jasná obloha 25 °C 13 °C
štvrtok 11. 8. takmer jasno 24/12 °C
piatok 12. 8. polojasno 26/11 °C
sobota 13. 8. slabý dážď 29/15 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

Adresa

Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61 
020 61 Dolná Breznica

Spojenie

Tel.Fax: 042/469 63 07 
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuálny cintorín

cintorín