Navigácia

Obsah

Zmluvy-ARCHÍV

2016

21 – Prima Banka – Zmluva o uvere - úprava úroku

2015

56 – EMPEMONT Slovakia s. r. o. – prenájom svietidiel verejného osv.a výložníkov pre tieto svi.

57 – LEDROV spol. s r.o. – vývoz komunálneho odpadu pre rok 2015

58 – Jozef Vítek- POLEŠKO – poskytovanie pracovných zdravotných služieb

59 – Marcel Bednár - SHR BEDNÁR M+L – zmluva o odhŕňaní snehu

60 – ASEKOL SK s. r. o. – zabezpečenie oddeleného zberu odpadu

61 – Pozemkové spoločenstvo Urbár – prenájom miestnosti

62 – JUDr. Alena Virdzeková – Zmluva o právnej pomoci

63 – LEDROV spol. s r.o. – Vývoz komunálneho odpadu

64 – Marius Pedersen, a.s. – Vývoz triedeného odpadu

65 – Prima banka Slovensko, a.s. – Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 53/003/15

66 – Prima banka Slovensko, a.s. – Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere 53/006/07

67 – LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. – Komisionárska zmluva o poskytovaní stravných kupónov.

68 – Silver mine s. r. o. – Zmluva o zbere použitého oleja a tukov

69 – KURUC COMPANY spol. s r. o – Zmluva o odbere nápojových kartónových obalov

70 – JAAS Slovakia s. r. o. – Dohoda o urovnaní

70 – Štefan Krovina, Jaroslava Krovinová – Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

71 – Miroslav Zvonček – Dohoda o urovnaní s Miroslavom Zvončekom

72 – JAAS Slovakia s.r.o. – Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Obč.zak.

73 – Ing. Lukáš Pekara – Zmluva o pôžičke

Stránka