Navigácia

Obsah

Zmluvy-ARCHÍV

2016

01 – MP Profit PB, s.r.o. – Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

02 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Zmluva č. 76058 o poskytnutí dotácie

03 – MP Profit PB, s.r.o. – Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

04 – Pavol Ivaniš – Kúpna zmluva uzatvorená na základe verejnej obchodnej súťaže

05 – VIZUALDK projekt, s. r. o. – Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu

06 – Ekologické stavby spol. s r. o. – Dodatok č. 4/2016 k zmluve o dielo č. 03/1993 zo dňa 18.02.1993 akcie ,,Dolná Breznica- rozvod vody

07 – JUDr. Alena Virdzeková – Zmluva o poskytovaní právnej pomoci advokátom - ukončenie

08 – Environmentálny fond – Zmluva č. 115022 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

09 – Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. – Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

10 – Projekt AMK s. r. o. – Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu

11 – Projekt H B H, a.s. – Zmluva o dielo 16025

12 – Globbiz,s.r.o. – Zmluva o dielo č. 0226116

13 – ASFA-KDK,s.r.o. – Zmluva o dielo č. 1

14 – Agrobednár, s. r. o.. – Kúpna zmluva zo dňa 16.6. 2016

15 – Envipak – Zmluva č. ZBA 1020201501

16 – ATC – Kúpna zmluva - rámcová č. 060/2016

17 – SSE Distribúcia – Zmluva o pripojení odberného miesta - elektrický rozvádzač Duvač

18 – SSE Distribúcia – Zmluva o pripojení odberného miesta - elektrický rozvádzač Gereg

19 – SSE Distribúcia – Zmluva o pripojení odberného miesta - elektrický rozvádzač Duháčková

20 – SSE Distribúcia – Zmluva o pripojení odberného miesta - elektrický rozvádzač Struhár

Stránka