Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.07.2021

DF2021/149

Spoločný stavebný úrad za rok 2020 vyúčtovanie

8 597,10 EUR

Obecný úrad Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/ŠJ 46

chlieb MŠ

38,66 EUR

Radoslav Štefanec, 17, 018 55 Tuchyňa

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/ŠJ 45

mäso MŠ

42,77 EUR

Hôrka s. r. o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/ŠJ 44

mäso MŠ

25,71 EUR

Hôrka s. r. o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/148

Didaktické pomôcky MŠ kniha Zo zlatého krčiažteka

56,43 EUR

DAXE, spol. s. r. o., Čajakova 3, 811 05 Bratislava

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/147

diagnostika a nastavenie tlačiarne EPSON, vyčistenie tlačových hláv

56,40 EUR

CENTURIO Computers s. r. o., 90, 01855 Tuchyňa

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/ŠJ 43

potraviny MŠ

284,47 EUR

NOBA - SMOKER, s. r. o., Kasárenská 345, 911 05 Trenčín

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/ŠJ 42

zelenina MŠ

68,54 EUR

PRAD, s. r. o., Pivovarská 389, 019 01 Ilava

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/146

nájom pozemku lesy 6/2021

18,60 EUR

LESY SR, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/145

vývoz žumpy MŠ

35,04 EUR

AGRO BEDNÁR s. r. o. Marcel Bednár, Dolná Breznica 234, 020 61 Dolná Breznica

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/144

prpojovací poplatok do siete Hasičská zbrojnica

232,20 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/143

internet Wifi pre teba 6/2021

18,00 EUR

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/142

vývoz a uloženie TKO 5/2021

405,20 EUR

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/141

mobil starosta

23,90 EUR

02 Telefonica Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/ŠJ 41

mäso MŠ

54,37 EUR

Hôrka s. r. o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/140

didaktické pomôcky MŠ

392,90 EUR

NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/139

didaktické pomôcky MŠ

684,00 EUR

Elarin, s. r. o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, 44, 082 12 Trnkov

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/138

pevná linka 5/2021

69,34 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/137

voda Ocú

143,78 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, Nová 133, 01746 Považská Bystrica

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/136

výmena ističa na VO Zámostie

20,40 EUR

Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/135

výmena ističa na VO Križovatka

20,40 EUR

Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/134

odvoz kuchynského odpadu 5/2021

32,00 EUR

Silver Mine s. r. o., Kvašov 43, 02062 Kvašov

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DF2021/133

výkon zodpovednej osoby 6/2021

54,00 EUR

Osobnyudaj.sk, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DFO2021/23

Spoločný stavebný úrad za rok 2021 nevyfakturovaná dodávka

1 293,21 EUR

Obecný úrad Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne

Obec Dolná Breznica

19.07.2021

DFO2021/22

Školenie Personálna práca - školy, školské zar

20,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, K dolnej stanici 20/A, 911 01 Trenčín

Obec Dolná Breznica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: