Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.11.2018

Dodatok k zmluve

26/2018

14,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolná Breznica

21.11.2018

Dodatok k zmluve

25/2018

15,90 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolná Breznica

23.10.2018

Zmluva hasičská zbrojnica

24/2018

29 999,93 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Dolná Breznica

18.10.2018

Zmluva ihrisko pri MŠ

23/2018

9 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Dolná Breznica

12.10.2018

Zmluva o dielo

22/2018

10 035,00 EUR desťtisíctridsaťpäť eur

BRANO s. r. o.

Obec Dolná Breznica

24.08.2018

Zmluva

21/2018

1 080,00 EUR

DCA Audit, s. r. o.

Obec Dolná Breznica

24.08.2018

Dohoda 18/11/054/99

20/2018

6 452,40 EUR

Úrad práce Považská Bystrica

Obec Dolná Breznica

16.08.2018

Zmluva o zabezpečení zodpovednej osoby

19/2018

54,00 EUR

Osobnyudaj.sk, s. r. o.

Obec Dolná Breznica

22.07.2018

Zmluva o dielo

18/2018

10 056,00 EUR

Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod Brezninou 86, 911 01 Trenčín

Obec Dolná Breznica

09.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

17/2018

Neuvedené

MADE spol. s r. o.

Obec Dolná Breznica

04.07.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

16/2018

Neuvedené

TextilEco a. s.

Obec Dolná Breznica

18.06.2018

Hromadná licenčná zmluva

15/2018

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Dolná Breznica

14.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+

14/2018

438,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Dolná Breznica

17.05.2018

Zmluva - ukončenie

13/2018

Neuvedené

Podnik technických služieb

Obec Dolná Breznica

11.05.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

12/2018

0,25 EUR

Považská vodárenská spoločnosť

Obec Dolná Breznica

10.05.2018

Kúpna zmluva

11/2018

300,00 EUR

Peter Mihalko

Obec Dolná Breznica

29.04.2018

Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie

10/2018

200,00 EUR

Hudobná skupina Korbelovci

Obec Dolná Breznica

17.04.2018

Zmluva č. 2018/0160 o poskytnutí dotácie

9/2018

1 500,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Dolná Breznica

04.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2018

1 500,00 EUR

TJ Družstevník

Obec Dolná Breznica

26.03.2018

Kúpna zmluva

7/2018

10,00 EUR desať eur

Zdenko Kučiak a manželka

Obec Dolná Breznica

26.03.2018

Dodatok k zmluve

1/2018

14,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolná Breznica

22.03.2018

Kúpna zmluva

6/2018

1 062,00 EUR tisícšesťdesiatdva

Pavol Kubalík

Obec Dolná Breznica

20.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2018

9,00 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Dolná Breznica

19.03.2018

Dotácia DHZ

4/2018

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolná Breznica

07.03.2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2018 o vykonávaní funkcie odborného lesného hospodára

3/2018

18,00 EUR osemnásť

Drevia s. r. o.

Obec Dolná Breznica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: