Obsah

14. kolo 25.03.2018 o 15:00 hod.

ŠK Dohňany 0 : 5 TJ Považan Pruské
TJ Slovan Dolná Maríková 2 : 0 TJ Jednota Lazy pod Makytou
TJ Považan Podvažie 2 : 4 TJ Skaličan Praznov
TJ Družstevník Dolná Breznica 2 : 3 ŠK fan-club Púchov
TJ Družstevník Šebešťanová 4 : 0 TJ Družstevník Kolačín
TJ Rozvoj Sverepec  0 : 2 TJ Družstevník Mikušovce
TJ Strážov Pružina 1 : 1  TJ Visolaje

 

15. kolo 01.04.2018 o 15:30 hod.

TJ Družstevník Šebešťanová 0 : 0 TJ Považan Podvažie
TJ Považan Pruské 4 : 1 TJ Družstevník Dolná Breznica
TJ Družstevník Mikušovce 6 : 1 TJ Slovan Dolná Maríková
ŠK fan-club Púchov 5 : 2 TJ Skaličan Praznov
TJ Jednota Lazy pod Makytou 1 : 1 ŠK Dohňany
TJ Strážov Pružina 0 : 1 TJ Družstevník Kolačín
TJ Rozvoj Sverepec  0 : 0  TJ Visolaje

 

16. kolo 08.04.2017 o 15:30 hod.

TJ Strážov Pružina 1 : 2 TJ Družstevník Šebešťanová
TJ Družstevník Dolná Breznica 1 : 2 TJ Jednota Lazy pod Makytou
ŠK Dohňany 0 : 1 TJ Družstevník Mikušovce
TJ Slovan Dolná Maríková 3 : 2 TJ Visolaje
TJ Rozvoj Sverepec  1 : 4 TJ Družstevník Kolačín
TJ Považan Podvažie 1 : 0 ŠK fan-club Púchov
TJ Skaličan Praznov 7 : 7  TJ Považan Pruské

 

17. kolo 15.04.2018 o 15:30 hod.

TJ Strážov Pružina 3 : 2  TJ Považan Podvažie
TJ Družstevník Šebešťanová 0 : 2 TJ Rozvoj Sverepec 
TJ Družstevník Kolačín 3 : 4 TJ Slovan Dolná Maríková
TJ Visolaje 2 : 1 ŠK Dohňany
TJ Družstevník Mikušovce 6 : 0 TJ Družstevník Dolná Breznica
TJ Jednota Lazy pod Makytou 4 : 0 TJ Skaličan Praznov
TJ Považan Pruské 5 : 0 ŠK fan-club Púchov

 

18. kolo 22.04.2018 o 16:00 hod.

TJ Skaličan Praznov 1 : 2 TJ Družstevník Mikušovce
TJ Považan Podvažie 2 : 0 TJ Považan Pruské
ŠK fan-club Púchov 1 : 4 TJ Jednota Lazy pod Makytou
TJ Družstevník Dolná Breznica 3 : 6 TJ Visolaje
TJ Slovan Dolná Mariková 2 : 1 TJ Družstevník Šebešťanová
TJ Rozvoj Sverepec 4 : 0 TJ Strážov Pružina
ŠK Dohňany 8 : 2  TJ Družstevník Kolačín

 

19. kolo 29.04.2018 o 16:00 hod.

TJ Rozvoj Sverepec  2 : 2 TJ Považan Podvažie
TJ Strážov Pružina 3 : 2 TJ Slovan Dolná Maríková
TJ Družstevník Šebešťanová 4 : 0 ŠK Dohňany
TJ Družstevník Kolačín 10 : 0 TJ Družstevník Dolná Breznica
TJ Visolaje 5 : 1 TJ Skaličan Praznov
TJ Družstevník Mikušovce 4 : 1 ŠK fan-club Púchov
TJ Jednota Lazy pod Makytou 2 : 0   TJ Považan Pruské

 

20. kolo 06.05.2018 o 16:30 hod.

TJ Skaličan Praznov 6 : 0 TJ Družstevník Kolačín
TJ Považan Podvažie 0 : 5 TJ Jednota Lazy pod Makytou
TJ Považan Pruské 3 : 2 TJ Družstevník Mikušovce
ŠK fan-club Púchov 0 : 4 TJ Visolaje
TJ Družstevník Dolná Breznica 1 : 2 TJ Družstevník Šebešťanová
ŠK Dohňany 8 : 2 TJ Strážov Pružina
TJ Slovan Dolná Maríková 3 : 0  TJ Rozvoj Sverepec

 

21. kolo 13.05.2018 o 16:30 hod.

TJ Slovan Dolná Maríková 3 : 0 TJ Považan Podvažie
TJ Rozvoj Sverepec 5 : 2 ŠK Dohňany
TJ Strážov Pružina 0 : 0 TJ Družstevník Dolná Breznica
TJ Družstevník Šebešťanová 1 : 2 TJ Skaličan Praznov
TJ Družstevník Kolačín 5 : 0 ŠK fan-club Púchov
TJ Visolaje 2 : 4 TJ Považan Pruské
TJ Družstevník Mikušovce 2 : 3 TJ Jednota Lazy pod Makytou

 

22. kolo 20.05.2018 o 17:00 hod.

TJ Skaličan Praznov 3 : 2 TJ Strážov Pružina
TJ Považan Podvažie 2 : 1 TJ Družstevník Mikušovce
TJ Jednota Lazy pod Makytou 1 : 2 TJ Visolaje
TJ Považan Pruské 4 : 2 TJ Družstevník Kolačín
TJ Družstevník Šebešťanová 6 : 0 ŠK fan-club Púchov
TJ Družstevník Dolná Breznica 3 : 1 TJ Rozvoj Sverepec
ŠK Dohňany 2 : 4  TJ Slovan Dolná Maríková

 

23. kolo 27.05.2018 o 17:00 hod.

ŠK Dohňany 3 : 2 TJ Považan Podvažie
TJ Slovan Dolná Maríková 4 : 0 TJ Družstevník Dolná Breznica
TJ Rozvoj Sverepec 3 : 0 TJ Skaličan Praznov
TJ Strážov Pružina 3 : 2 ŠK fan-club Púchov
TJ Družstevník Šebešťanová 1 : 2 TJ Považan Pruské
TJ Družstevník Kolačín 2 : 4 TJ Jednota Lazy pod Makytou
TJ Visolaje 2 : 3   TJ Družstevník Mikušovce

 

24. kolo 03.06.2018 o 17:00 hod.

TJ Skaličan Praznov 2 : 0 TJ Slovan Dolná Maríková
TJ Považan Podvažie 2 : 1 TJ Visolaje
TJ Družstevník Mikušovce 4 : 0 TJ Družstevník Kolačín
TJ Jednota Lazy pod Makytou 3 : 0 TJ Družstevník Šebešťanová
TJ Považan Pruské 7 : 0 TJ Strážov Pružina
ŠK fan-club Púchov 2 : 2 TJ Rozvoj Sverepec
TJ Družstevník Dolná Breznica 2 : 0  ŠK Dohňany

 

25. kolo 10.06.2018 o 17:00 hod. 

TJ Družstevník Dolná Breznica 3 : 2 TJ Považan Podvažie
ŠK Dohňany 0 : 0 TJ Skaličan Praznov
TJ Slovan Dolná Maríková 3 : 1 ŠK fan-club Púchov
TJ Rozvoj Sverepec 0 : 1 TJ Považan Pruské
TJ Strážov Pružina 3 : 5 TJ Jednota Lazy pod Makytou
TJ Družstevník Šebešťanová 0 : 1 TJ Družstevník Mikušovce
TJ Družstevník Kolačín 1 : 3  TJ Visolaje

 

26. kolo 17.06.2018 o 17:00 hod.

TJ Skaličan Praznov 8 : 0 TJ Družstevník Dolná Breznica
TJ Považan Podvažie 2 : 4 TJ Družstevník Kolačín
TJ Visolaje 6 : 2 TJ Družstevník Šebešťanová
TJ Družstevník Mikušovce 8 : 0 TJ Strážov Pružina
TJ Jednota Lazy pod Makytou 6 : 0 TJ Rozvoj Sverepec
TJ Považan Pruské 6 : 0 TJ Slovan Dolná Maríková
ŠK fan-club Púchov 4 : 1  ŠK Dohňany