Obsah

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 736
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 509
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 509
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 488
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu 498
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 21
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby starostu 11
Účasť v % 69,15%

 

Voľba starostu

Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov
Emil Drahuta SMER-SD 222
Ing. Lukáš Pekara nezávislý kandidát 276

 

Voľba obecného zastupiteľstva

Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov
Ing. Lukáš Pekara nezávislý kandidát 370
Miroslav Egly SMER-SD 323
Ľuboš Cocher SMER-SD 260
Mgr. Katarína Jamborová SMER-SD 255
PaedDr. Anna Lencsésová SMER-SD 236
Jozef Burmek SMER-SD 230
Ing. Barbora Miščíová SMER-SD 170