Obsah

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 720
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 78
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 78
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva 73
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu 75
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva          5
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu 3
Účasť v % 10,83%

 

Voľba predsedu samosprávneho kraja

Meno a priezvisko Počet platných hlasov
Jaroslav Baška 70
Marián Herdel 0
Jozef Lohyňa 2
Peter Palko 1
Juraj Smatana 2
Ľubomír Žabár 0

 

Voľba zastupiteľstva samosprávneho kraja

Meno a priezvisko Počet platných hlasov
Milan Adamička 6
Viliam Gerbel 1
Alena Hantáková 15
Jozef Hollan 43
Roman Hudec 2
Rastislav Kočka 3
Ferdinand Kováč 20
Peter Kováč 6
Miroslav Kubičár 6
Marián Michalec 12
Anton Novosád 0
Milan Panáček 35
Ján Prekop 13
Lukáš Ranik 8
Peter Regina 8
Zuzana Tomášová 9