Obsah

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie      635
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 374
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 374
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov  368
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov  6
Účasť v % 58,90 %

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

Číslo politického subjektu Názov politického subjektu Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
1 Ľavicový blok 1 0,27 %
2 Strana občianskej solidarity 0 0 %
3 Misia 21 - Nová kresťanská demokracia 0 0 %
4 Strana demokratickej ľavice 1 0,27 %
5 Združenie robotníkov Slovenska 1 0,27 %
6 Kresťanskodemokratické hnutie 34 9,23 %
7 Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť 0 0 %
8 Aliancia nového občana 0 0 %
9 Hnutie za demokraciu 1 0,27 %
10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 0 0 %
11 Slobodné fórum 1 0,27 %
12 Občianska konzervatívna strana 1 0,27 %
13 Prosperita Slovenska 0 0 %
14 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 65 17,66 %
15 Agrárna strana vidieka 0 0 %
16 Komunistická strana Slovenska 20 5,43 %
17 Slovenská ľudová strana 1 0,27 %
18 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 38 10,32 %
19 SMER - sociálna demokracia 125 33,96 %
20 Slovenská národná strana 78 21,19 %
21 NÁDEJ 1 0,27 %