Obsah

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie      599
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 455
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 455
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov  451
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov  4
Účasť v % 75,96 %

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Číslo politického subjektu Názov politického subjektu Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
1 Strana zelených na Slovensku 3 0,66 %
2 Slovenská demokratická a kresťanská únia 54 11,97 %
3 Strana za demokratické práva občanov 0 0 %
4 Strana demokratickej ľavice 2 0,44 %
5 SMER 58 12,86 %
6 Hnutie za demokratické Slovensko 199 44,12 %
7 Občianska konzervatívna strana 0 0 %
8 Hnutie za demokraciu 20 4,43 %
9 Politické hnutie Rómov na Slovensku - ROMA 1 0,22 %
10 Komunistická strana Slovenska 14 3,1 %
11 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 1 0,22 %
12 Kresťanskodemokratické hnutie 26 5,76 %
13 Ľudová strana 0 0 %
14 Združenie robotníkov Slovenska 1 0,22 %
15 Ľavicový blok 1 0,22 %
16 Aliancia nového občana 13 2,88 %
17 Béčko - Revolučná robotnícka strana 0 0 %
18 Žena a rodina 2 0,44 %
19 Sociálnodemokratická alternatíva 5 1,1 %
20 Slovenská národná jednota 1 0,22 %
21 Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených 3 0,66 %
22 Slovenská národná strana 20 4,43 %
23 Robotnícka strana ROSA 0 0 %
24 Rómska občianska iniciatíva SR 0 0 %
25 Pravá Slovenská národná strana 27 5,98 %