Obsah

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie      591
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 532
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 532
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov  524
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov  8
Účasť v % 90,02 %

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Číslo politického subjektu Názov politického subjektu Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
1 Béčko - Revolučná robotnícka strana 0 0 %
2 Hnutie tretej cesty 0 0 %
3 Hnutie za demokratické Slovensko 278 53,05 %
4 Jednotná strana pracujúcich Slovenska 3 0,57 %
5 Komunistická strana Slovenska 4 0,76 %
6 Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu -Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért 0 0 %
7 Národná alternatíva Slovenska 0 0 %
8 Naše Slovensko 5 0,95 %
9 Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky 1 0,19 %
10 Slovenská demokratická koalícia 112 21,37 %
11 Slovenská ľudová strana 4 0,76 %
12 Slovenská národná jednota 1 0,19 %
13 Slovenská národná strana 58 11,06 %
14 Strana demokratickej ľavice 29 5,53 %
15 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 0 0 %
16 Strana občianskeho porozumenia 18 3,43 %
17 Združenie robotníkov Slovenska 11 2,09 %