Obsah

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie      566
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 496
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 496
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov  486
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov  10
Účasť v % 87,63 %

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Číslo politického subjektu Názov politického subjektu Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
1 Hnutie za prosperujúce Česko + Slovensko 1 0,20 %
2 Sociálna demokracia 0 0 %
3 Združenie robotníkov Slovenska 13 2,67 %
4 Magyar Koalíció - Maďarská koalícia, Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom – Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, gyüttélés Spolužitie, Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana 1 0,20 %
5 Spoločná voľba - Strana demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených na Slovensku, Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky 16 3,29 %
6 Demokratická únia Slovenska 16 3,29 %
7 Strana proti korupcii - za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov 4 0,82 %
8 Združenie pre republiku - Republikáni 0 0 %
9 Demokratická strana 36 7,40 %
10 Nové Slovensko 2 0,41 %
11 Komunistická strana Slovenska 11 2,26 %
12 Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike 0 0 %
13 Slovenská národná strana 28 5,76 %
14 Kresťanskodemokratické hnutie 41 8,43 %
15 Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska 310 63,78 %
16 Kresťanská sociálna únia Slovenska 6 1,23 %
17 Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov 1 0,20 %