Obsah

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie      -
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky -
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov -
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov  504
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov  -
Účasť v % -

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Číslo politického subjektu Názov politického subjektu Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
1 Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko 0 0 %
2 Hnutie za slobodu prejavu - Slovenská republikánska únia 0 0 %
3 Hnutie za demokratické Slovensko 339 67,26 %
4 Strana demokratickej ľavice 22 4,36 %
5 Strana práce a istoty 4 0,79 %
6 Hnutie za oslobodenie Slovenska 2 0,39 %
7 Strana slobody - Strana národného zjednotenia 2 0,39 %
8 Slovenské kresťansko-demokratické hnutie 20 3,96 %
9 Maďarské kresťansko-demokratické hnutie, Együttélés-Spolužitie-Wspólnota-Soužití 0 0 %
10 Hnutie za sociálnu spravodlivosť 0 0 %
11 Strana zelených 2 0,39 %
12 Kresťanskodemokratické hnutie 34 6,74 %
13 Občianska demokratická strana 7 1,38 %
14 Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska 0 0 %
15 Národní liberáli 0 0 %
16 Strana zelených na Slovensku 4 0,79 %
17 Rómská občianska iniciatíva 2 0,39 %
18 Sociálnodemokratická strana na Slovensku 7 1,38 %
19 Komunistická strana Slovenska ´91 3 0,59 %
20 Demokratická strana - Občianska demokratická strana 22 4,36 %
21 Slovenská národná strana 29 5,75 %
22 Slovenská ľudová strana 4 0,79 %
23 Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana 1 0,19 %