Obsah

Počet okrskov

1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 669
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 96
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 96
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 89
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 7
Účasť v % 14,34

 

 

Politická strana, politické hnutie, koalícia Počet platných hlasov Počet platných hlasov v %
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 10 11,23
Sloboda a Solidarita 6 6,74
SMER - sociálna demokracia 44 49,43
Strana zelených 1 1,12
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 4 4,49
Demokratická strana 0 0,00
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity 0 0,00
Agrárna strana vidieka 0 0,00
Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana 0 0,00
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 0 0,00
Komunistická strana Slovenska 4 4,49
Slovenská národná strana 9 10,11
Liga 0 0,00
Strana demokratickej ľavice 0 0,00
Slobodné fórum 1 1,12
Kresťanskodemokratické hnutie 10 11,23