Obsah

Počet okrskov

1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 615
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 83
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 83
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 83
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 0
Účasť v % 13,50 %

 

 

Politická strana, politické hnutie, koalícia Počet platných hlasov Počet platných hlasov v %
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 0 0 %
Aliancia nového občana 4 4,81 %
Slovenská demokratická a kresťanská únia 17 20,48 %
Maďarská federalistická strana 0 0 %
Živnostenská strana Slovenskej republiky 1 1,20 %
Demokratická únia Slovenska 0 0 %
Komunistická strana Slovenska 10 12,04 %
Slobodné fórum 2 2,40 %
Koalícia Slovenská národná strana, Pravá Slovenská národná strana 0 0 %
Slovenská ľudová strana 0 0 %
AKTÍVNE ŽENY - OS Slovenska 0 0 %
SMER (tretia cesta) 13 15,66 %
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 19 22,89 %
Kresťanskodemokratické hnutie 17 20,48 %
Koalícia Hnutie za demokraciu, Ľudová únia 0 0 %
Občianska konzervatívna strana 0 0 %
Rómske kresťanské demokratické hnutie v Slovenskej republike 0 0 %