Obsah

I. kolo

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 731
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 266
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 266
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 265
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 1
Účasť v % 36,38%

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Meno a priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
Gyula Bárdos 0 0 %
Jozef Behýl 1 0,37 %
Ján Čarnogurský 0 0 %
Robert Fico 119 44,90 %
Viliam Fischer 0 0 %
Pavol Hrušovský 6 2,26 %
Ján Jurišta 2 0,75 %
Andrej Kiska 76 28,67 %
Milan Kňažko 19 7,16 %
Stanislav Martinčko 2 0,75 %
Milan Melník 1 0,37 %
Helena Mezenská 5 1,88 %
Radoslav Procházka 34 12,83 %
Jozef Šimko 0 0 %

 

II. kolo 

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 728
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 366
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 366
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 359
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 7
Účasť v % 50,27%

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Meno a priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
Robert Fico 224 62,39 %
Andrej Kiska 135 37,60 %