Obsah

I. kolo

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 669
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 281
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 281
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 279
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 2
Účasť v % 42,00%

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Meno a priezvisko Počet platných hlasov Počet platných hlasov v %
Dagmara Bollová 8 2,86 %
Ivan Gašparovič 198 70,96 %
Zuzana Martináková 10 3,58 %
Milan Melník 6 2,15 %
František Mikloško 8 2,86 %
Iveta Radičová 49 17,56 %
Milan Sidor 0 0%

 

II. kolo

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 670
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 377
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 377
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 375
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 2
Účasť v % 56,27%

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Meno a priezvisko Počet platných hlasov Počet platných hlasov v %
Ivan Gašparovič 308 82,13 %
Iveta Radičová 67 17,86 %