Obsah

I. kolo

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 669
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 281
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 281
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 279
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 2
Účasť v % 42,00%

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Meno a priezvisko Počet platných hlasov
Dagmara Bollová 8
Ivan Gašparovič 198
Zuzana Martináková 10
Milan Melník 6
František Mikloško 8
Iveta Radičová 49
Milan Sidor 0