Obsah

I. kolo

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 609
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 331
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 331
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 314
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 17
Účasť v % 54,35%

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Meno a priezvisko Počet platných hlasov Počet platných hlasov v %
Stanislav Bernát 0 0 %
Martin Bútora 7 2,22 %
Ivan Gašparovič 66 21,01 %
Jozef Kalman 1 0,31 %
Ján Králik 2 0,63 %
Július Kubík 0 0 %
Eduard Kukan 49 15,60 %
Vladimír Mečiar 164 52,22 %
František Mikloško 12 3,82 %
Rudolf Schuster 12 3,82 %
Jozef Šesták 1 0,31 %

 

II. kolo

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 610
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 328
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 328
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 324
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 4
Účasť v % 53,77%

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Meno a priezvisko Počet platných hlasov Počet platných hlasov v %
Vladimír Mečiar 202 62,34 %
Ivan Gašparovič 122 37,65 %