Obsah

I. kolo

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 593
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 492
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 492
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 484
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 8
Účasť v % 82,97%

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Meno a priezvisko Počet platných hlasov Počet platných hlasov v %
Ján Demikát 0 0 %
Michal Kováč 0 0 %
Juraj Lazarčík 0 0 %
Vladimír Mečiar 326 67,35 %
Ivan Mjartan 29 5,99 %
Rudolf Schuster 94 19,42 %
Ján Slota 8 1,65 %
Juraj Švec 4 0,82 %
Magda Vášáryová 19 3,92 %
Boris Zala 4 0,82 %

 

II. kolo

Počet okrskov 1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 595
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 495
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 495
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 484
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta 11
Účasť v % 83,19 %

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Meno a priezvisko Počet platných hlasov Počet platných hlasov v %
Vladimír Mečiar 371 76,65 %
Rudolf Schuster 113 23,34 %