Obsah

Otázka: Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?

 

Počet okrskov

1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií 1
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 610
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 288
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 288
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 276
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 12
Účasť v % 47,21

 

Otázka Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy
Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel
1 259 89,93% 17 5,90% 12 4,17%