Navigácia

Obsah

       Rok 2020

Dátum Deň Akcia
18.07.2020 sobota oslava
15.08.2020 sobota svadba
29.08.2020 sobota oslava
05.09.2020 sobota Hodové slávnosti - obec
12.09.2020 sobota oslava
19.09.2020 sobota svadba
26.09.2020 sobota oslava
03.10.2020 sobota oslava
09.10.2020 piatok Posedenie s dôchodcami - obec
17.10.2020 sobota oslava
24.10.2020 sobota oslava

 

Rok 2021

Dátum Deň Akcia
30.01.2021 sobota svadba
17.04.2021 sobota svadba
24.04.2021 sobota svadba

 

Pre rezerváciu Kultúrneho domu v Dolnej Breznici je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% poplatku za prenájom kultúrneho domu. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Breznici počas stránkových dní.  

 

     Oslava 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)  160,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 180,00 €

 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom v obci) 60,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 80,00 €

                                                                                                                                    

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)
  • Poplatok za zapožičanie obrusov (1 obrus - 0,80 €)
  • Poplatok za množstvo zmesového komunálneho odpadu (1 kg - 0,0754 €)
     

     Svadba

Poplatok za oslavu (obaja manželia s trvalým pobytom mimo obce)  160,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 180,00 €

 

Poplatok za oslavu (jeden z manželov s trvalým pobytom mimo obce)  110,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 130,00 €

 

Poplatok za oslavu (obaja manželia s trvalým pobytom v obci) 60,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 80,00 €

 

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)
  • Poplatok za zapožičanie obrusov (1 obrus - 0,80 €)
  • Poplatok za množstvo zmesového komunálneho odpadu (1 kg - 0,0754 €)
     

     Zábava

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce) 200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   60,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 280,00 €

 

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci) 130,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   60,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 210,00 €

 

Fotogalériu sály Kultúrneho domu v Dolnej Breznici nájdete v odkaze: 

o-obci/fotogaleria/sala-kulturneho-domu-v-dolnej-breznici-55sk.html