Navigácia

Obsah

 

Rok 2022

Dátum Deň Akcia
23.04.2022 sobota oslava
18.06.2022 sobota svadba
30.07.2022 sobota svadba
20.08.2022 sobota svadba
27.08.2022 sobota oslava

 

Pre rezerváciu Kultúrneho domu v Dolnej Breznici je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% poplatku za prenájom kultúrneho domu. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Breznici počas stránkových dní.  

 

     Oslava 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)  160,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 180,00 €

 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom v obci) 60,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 80,00 €

                                                                                                                                    

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)
  • Poplatok za zapožičanie obrusov (1 obrus - 0,80 €)
  • Poplatok za množstvo zmesového komunálneho odpadu (1 kg - 0,0754 €)
     

     Svadba

Poplatok za svadbu (obaja manželia s trvalým pobytom mimo obce)  160,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 180,00 €

 

Poplatok za svadbu (jeden z manželov s trvalým pobytom mimo obce)  110,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 130,00 €

 

Poplatok za svadbu (obaja manželia s trvalým pobytom v obci) 60,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 80,00 €

 

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)
  • Poplatok za zapožičanie obrusov (1 obrus - 0,80 €)
  • Poplatok za množstvo zmesového komunálneho odpadu (1 kg - 0,0754 €)
     

     Zábava

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce) 200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   60,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 280,00 €

 

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci) 130,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   60,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 210,00 €

 

Fotogalériu sály Kultúrneho domu v Dolnej Breznici nájdete v odkaze: 

o-obci/fotogaleria/sala-kulturneho-domu-v-dolnej-breznici-55sk.html