Navigácia

Obsah

 

                         Rok 2018

Dátum Deň Akcia
29.09.2018 sobota svadba
06.10.2018 sobota oslava
20.10.2018 sobota svadba
26.10.2018 piatok Posedenie s dôchodcami - obec
10.11.2018 sobota voľby do orgánov samosprávy
01.12.2018 sobota oslava
07.12.2018 piatok oslava
08.12.2018 sobota Mikuláš - obec 
26.12.2018 streda ples - Jednota dôchodcov Slovenska
28.12.2018 piatok oslava
31.12.2018 pondelok oslava

 

                         Rok 2019

Dátum Deň Akcia
12.01.2019 sobota oslava
02.02.2019 sobota svadba
27.04.2019 sobota svadba
04.05.2019 sobota svadba
12.05.2019 nedeľa Deň matiek - obec
18.05.2019 sobota oslava

 

Pre rezerváciu Kultúrneho domu v Dolnej Breznici je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% poplatku za prenájom kultúrneho domu. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Breznici počas stránkových dní.  

 

     Oslava a svadba

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)  150,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €

 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom v obci) 50,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 70,00 €

                                                                                                                                    

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)
  • Poplatok za zapožičanie obrusov (1 obrus - 0,60 €)

     

     Zábava

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce) 200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 270,00 €

 

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci) 100,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €

 

Fotogalériu sály Kultúrneho domu v Dolnej Breznici nájdete v odkaze: 

o-obci/fotogaleria/sala-kulturneho-domu-v-dolnej-breznici-55sk.html