Navigácia

Obsah

 

                         Rok 2018

Dátum Deň Akcia
15.12.2018 sobota oslava
26.12.2018 streda ples - Jednota dôchodcov Slovenska
28.12.2018 piatok oslava
31.12.2018 pondelok oslava

 

                         Rok 2019

Dátum Deň Akcia
06.01.2019 nedeľa stolný tenis
12.01.2019 sobota oslava
19.01.2019 sobota oslava
27.01.2019 nedeľa stolný tenis
02.02.2019 sobota svadba
17.02.2019 nedeľa stolný tenis
02.03.2019 sobota fašiangová zábava - DHZ
27.04.2019 sobota svadba
04.05.2019 sobota svadba
12.05.2019 nedeľa Deň matiek - obec
18.05.2019 sobota oslava
29.06.2019 sobota Hodové slávnosti - obec
21.09.2019 sobota svadba

 

Pre rezerváciu Kultúrneho domu v Dolnej Breznici je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% poplatku za prenájom kultúrneho domu. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Breznici počas stránkových dní.  

 

     Oslava a svadba

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)  150,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €

 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom v obci) 50,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 70,00 €

                                                                                                                                    

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)
  • Poplatok za zapožičanie obrusov (1 obrus - 0,60 €)

     

     Zábava

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce) 200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 270,00 €

 

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci) 100,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €

 

Fotogalériu sály Kultúrneho domu v Dolnej Breznici nájdete v odkaze: 

o-obci/fotogaleria/sala-kulturneho-domu-v-dolnej-breznici-55sk.html