Navigácia

Obsah

 

Rok 2021

Dátum Deň Akcia
14.08.2021 sobota oslava
21.08.2021 sobota oslava
28.08.2021 sobota svadba
02.10.2021 sobota svadba

 

Rok 2022

Dátum Deň Akcia
29.01.2022 sobota oslava
30.04.2022 sobota svadba
20.08.2022 sobota svadba

 

Pre rezerváciu Kultúrneho domu v Dolnej Breznici je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% poplatku za prenájom kultúrneho domu. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Breznici počas stránkových dní.  

 

     Oslava 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)  160,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 180,00 €

 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom v obci) 60,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 80,00 €

                                                                                                                                    

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)
  • Poplatok za zapožičanie obrusov (1 obrus - 0,80 €)
  • Poplatok za množstvo zmesového komunálneho odpadu (1 kg - 0,0754 €)
     

     Svadba

Poplatok za oslavu (obaja manželia s trvalým pobytom mimo obce)  160,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 180,00 €

 

Poplatok za oslavu (jeden z manželov s trvalým pobytom mimo obce)  110,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 130,00 €

 

Poplatok za oslavu (obaja manželia s trvalým pobytom v obci) 60,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 80,00 €

 

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)
  • Poplatok za zapožičanie obrusov (1 obrus - 0,80 €)
  • Poplatok za množstvo zmesového komunálneho odpadu (1 kg - 0,0754 €)
     

     Zábava

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce) 200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   60,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 280,00 €

 

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci) 130,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   60,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 210,00 €

 

Fotogalériu sály Kultúrneho domu v Dolnej Breznici nájdete v odkaze: 

o-obci/fotogaleria/sala-kulturneho-domu-v-dolnej-breznici-55sk.html