Navigácia

Obsah

                         Rok 2019

Dátum Deň Akcia
06.12.2019 piatok Mikuláš - obec
26.12.2019 štvrtok Ples - Jednota dôchodcov
28.12.2019 sobota Výročná schôdza - DHZ
31.12.2019 utorok oslava

 

Rok 2020

Dátum Deň Akcia
18.01.2020 sobota oslava
25.01.2020 sobota oslava
22.02.2020 sobota Fašiangová zábava - DHZ
29.02.2020 sobota Voľby do NR SR
25.04.2020 sobota svadba
10.05.2020 nedeľa Deň matiek - obec
06.06.2020 sobota svadba
27.06.2020 sobota Hodové slávnosti - obec
18.07.2020 sobota oslava
29.08.2020 sobota oslava
26.09.2020 sobota oslava

Pre rezerváciu Kultúrneho domu v Dolnej Breznici je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% poplatku za prenájom kultúrneho domu. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Breznici počas stránkových dní.  

 

     Oslava a svadba

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)  150,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €

 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom v obci) 50,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 70,00 €

                                                                                                                                    

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)
  • Poplatok za zapožičanie obrusov (1 obrus - 0,60 €)

     

     Zábava

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce) 200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 270,00 €

 

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci) 100,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €

 

Fotogalériu sály Kultúrneho domu v Dolnej Breznici nájdete v odkaze: 

o-obci/fotogaleria/sala-kulturneho-domu-v-dolnej-breznici-55sk.html