Navigácia

Obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Typ: ostatné
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 3Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

V dňoch od 1.6.2020 do 12.2.2021 prebieha tak ako na celom Slovensku aj v našej obci projekt „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021“. V súvislosti s uvedeným, môžete byť kontaktovaní pracovníčkami obecného úradu osobne, telefonicky alebo e-mailom za účelom poskytnutia informácií ohľadom Vašich rodinných domov.

 

 

Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty, získa jedinečné dáta o stave a kvalite bývania

4. júna 2020

Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR - SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) sa na Slovensku od júna tohto roka stal realitou. Začala sa prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch bytov (vrátane rodinných domov) na Slovensku.

 

Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú napríklad údaje o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

„Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov a bytov realizuje plne elektronicky a súčasne bez záťaže obyvateľov. A rovnako prvýkrát sa maximálne využijú už existujúce databázy informácií,“ uviedol Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.

Samotný dlho pripravovaný projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021, za ktorý zodpovedá Štatistický úrad SR, nadväzuje na 100-ročnú tradíciu tohto zisťovania na Slovensku. Vo februári 2021 prvú fázu venovanú bytom a domom doplní druhá fáza - sčítanie obyvateľov.

 

Jedinečná šanca zistiť, ako sa náš život zmenil

Po spracovaní budú údaje získané zo sčítania domov a bytov slúžiť ako nenahraditeľný podklad pre územné plánovanie obcí, napríklad pre prijímanie riešení v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. Vďaka sčítaniu domov a bytov získajú regióny podrobný prehľad o prírastku nových bytov, o podiele neobývaných domov, ale aj o obnove bytového fondu. Po prepojení s údajmi zo sčítania obyvateľov aj o potrebe budovania nových, napríklad nájomných bytov či potrebe budovania infraštruktúry – lekární, obchodov, škôl a škôlok, zariadení pre starších občanov a podobne.

 

Kľúčovým partnerom sú samosprávy

ŠÚ SR pri sčítaní domov a bytov 2021 spolupracuje s kľúčovými partnermi, s takmer 3-tisíc samosprávami na Slovensku. Každá obec, mesto či mestská časť Bratislavy alebo Košíc prostredníctvom poverených osôb skontroluje existujúce údaje o domoch a bytoch na svojom území a doplní nové či chýbajúce skutočnosti z vlastných zdrojov, prípadne z údajov správcovských spoločností.

Vyplnením dotazníkového alebo databázového formulára budú dáta ukladané prostredníctvom portálu pre elektronické sčítanie domov a bytov www.scitanie.sk do komplexného Elektronického systému sčítania obyvateľov, domov a bytov.

„Cieľom bolo výrazne znížiť administratívnu záťaž samospráv, preto sme maximálne využili už existujúce administratívne zdroje údajov (napr. register adries a kataster nehnuteľností) a vopred sme predvyplnili časť údajov. Umožnili sme tiež exportovať dáta od správcov,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR. Portál obsahuje aj rôzne užitočné informácie a dokumenty pre samosprávy, napr. pokyny, vzory formulárov a zákonov.

 

Mestá a obce budú mať špecialistov

Poverené osoby zastupujúce konkrétnu samosprávu sa musia pred vstupom do systému sčítania zaškoliť a získať osvedčenie. Situácia súvisiaca s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 prinútila ŠÚ SR k rýchlemu prechodu na e-learningovú platformu tak, aby nebol ohrozený termín začiatku sčítania domov a bytov.

„Pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky museli vo veľmi rýchlom čase pretvoriť systém školení na dištančnú formu. Systém sa stal funkčným v krátkom čase, a poverené osoby sa mohli zoznamovať s technikou sčítania v bezpečí domova,“ vysvetlila Ľudmila Ivančíková.

V nasledujúcich týždňoch budú v spomínanom systéme pribúdať dáta z celého Slovenska až do 12. februára 2021, kedy by malo byť sčítanie domov a bytov dokončené a nadviaže naň sčítanie obyvateľov.

 

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

  • Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
  • Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
  • Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
  • Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
  • Dozvieme sa koľko podlažné domy u nás prevládajú.
  • Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn, kanalizáciu a kde ešte stále nájdeme byty bez kúpeľne či splachovacieho wc.
  • Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021):

  • 1. fáza projektu - Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
  • 2. fáza projektu - Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

 

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk. Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

 

 


Prílohy

Vytvorené: 26. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2020 08:51
Autor: Správce Webu