Navigácia

Obsah

Zápis detí do Materskej školy v Dolnej Breznici

Typ: ostatné
zápisinformácie o zápise detí do MŠ Dolná Breznica

Materská škola Dolná Breznica, Dolná Breznica č. 62, 020 61

zápis

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Dolná Breznica na školský rok 2021/2022

 

V súvislosti s opatreniami  COVID -19 a odporúčaniami RÚVZ, zápis dieťaťa do MŠ Dolná Breznica na školský rok 2021/2022 bude realizovaný výhradne elektronickou formou bez účasti dieťaťa a zákonných zástupcov. Odosielanie prihlášky bude možné až od 05.05.2021 najneskôr do 10.05.2021. Potvrdenie od detského lekára tu ku stiahnutiu alebo v časti Dokumenty, doručíte dodatočne na adresu MŠ emailom na adresu msdolnabreznica@gmail.com alebo osobne najneskôr do 20.05.2021.

Elektronická prihláška bude zverejnená na novej webovej stránke materskej školy Dolná Breznica, ktorú nájdete v sekcii O škôlke www.msdolnabreznica.edupage.org

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. 
a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z. z.

   

   Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:

  • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.08.2019.

  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.08.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku,

  • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,

  • v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky   veku a s nástupom do materskej školy k 01.09.2021.

 

 

 

           Mgr. Adriana Čerňanová                                                                      Ing. Lukáš Pekara

                 riaditeľka MŠ                                                                                    starosta obce


 

 


Príloha

Vytvorené: 11. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 4. 2021 13:25
Autor: Správce Webu