Navigácia

Obsah

Zápis detí do materskej školy

Typ: ostatné
Oznam o zápise detí do Materskej školy v Dolnej Breznici

včielka 

Zápis detí do Materskej školy Dolná Breznica na šk. rok 2019/2020

 

Riaditeľka Materskej školy Dolná Breznica v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

Zápis detí do MŠ sa uskutoční dňa 30.04.2019 (utorok v čase od 9:00 do 14:00 hod. v priestoroch MŠ. Dieťa nemusí byť prítomné pri zápise. Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú si rodičia môžu vyzdvihnúť priamo v MŠ, alebo stiahnuť na webovej stránke obce Dolná Breznica www.dolnabreznica.eu v záložke Materská škola - dokumenty na stiahnutie.

 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • výnimočne, v prípade voľnej kapacity môžu byť prijaté i deti mladšie ako 3 roky, avšak musia mať plne osvojené hygienické a sebaobslužné návyky.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30.06.2019.

Žiadame rodičov, aby dodržali termín odovzdávania žiadostí v stanovený deň 30.04.2019 (utorok) do rúk riaditeľky MŠ (poradie odovzdania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa do MŠ )! Žiadosť bez lekárskeho potvrdenia nebude akceptovaná!

Rodičia detí, ktoré neboli prijaté v školskom roku 2018/2019 do MŠ, musia opäť odovzdať vyplnenú žiadosť.

 

                                                                                                           Riaditeľka materskej školy

                                                                                                           Mgr. Adriana Čerňanová


Vytvorené: 30. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 3. 2019 10:59
Autor: Správce Webu