Navigácia

Obsah

Platby za stravu Materská škola Dolná Breznica 2019/2020

Typ: ostatné
Platby za stravu

Platby za stravu Materská škola Dolná Breznica 2019/2020

 

Úhradu za stravu je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom vopred vždy do 25. dňa v mesiaci (napríklad platba za stravu v septemberi 2019 zrealizovaná do 25. augusta 2019)

 

Za deti, ktoré nenavštevujú posledný ročník:

celodenná starostlivosť (1,37 € x 23 dní) = 31,51 €

poldenná starostlivosť (1,14 x 23 dní) = 26,22 €

 

Za deti, ktoré navštevujú posledný ročník (predškoláci - dotácia 1,20 € na deň):

celodenná starostlivosť (0,17 x 23 dní) = 3,91 €

poldenná starostlivosť (0 x 23 dní) = 0 €

záloha za neodhlásenie zo stravy na polrok (všetci predškoláci) = 10 €

 

Číslo účtu: 2825370005
Kód banky: 5600 /Prima banka/

IBAN: SK22 5600 0000 0028 2537 0005

Var. symbol: podľa pokynov vedúcej školskej jedálne (sjdolnabreznica@gmail.com)

Do poznámky: meno dieťaťa

 

V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je zákonný zástupca povinný odhlásiť stravníka zo stravy najneskôr do 7:30 h daného dňa, inak mu bude účtovaná strava podľa kategórie uvedenej vyššie. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je zaradené v skupine predškolákov povinný zaplatiť zálohu vo výške 10 € na polrok a to do 25. augusta a do 25. januára, ktorá bude určená na úhradu stravy v prípade neodhlásenia. 

 

V prípade záujmu je možné poslať platbu za celý polrok jednorázovo, napríklad:

31,51 x 5 mesiacov = 157,55 €

26,22 x 5 mesiacov = 131,1 €

3,91 x 5 mesiacov = 19,55 € + 10 € záloha = 29,55 €

0 x 5 mesiacov = 0 € + 10 € = 10 €

 

Vo februári 2020 Vám budú na účet vrátené preplatky za prvý polrok a v júli 2020 za druhý polrok.

Neposielajte platbu cez prázdniny.

 

Ďakujem za dodržiavanie pokynov. 

 

Vedúca školskej jedálne, Lucia Žárska


Vytvorené: 15. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2019 09:29
Autor: Správce Webu