Navigácia

Obsah

Ďakujeme sponzorom

Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí svojim príspevkom podporili našu MŠ a tým prispeli k jej rozvoju. Naša veľká vďaka za rok 2017 patrí:

 

Finančná podpora

Yura Corporation Lednické Rovne 2000 €
Bc. Juraj Kozák
100 €
Zdenko Dorňák 100 €
MUDr. Renáta Karasová 50 €
Galvanika s. r. o., Dolná Breznica nezverejnená suma
Darina Monichová, Mária Mlyniská nezverejnená suma
Výťažok z vianočných trhov 873,12 €

 

Materiálna podpora

Rona a. s., Lednické Rovne 8 ks džbánov
Michal Pajerchim 9 ks zrkadiel do umývarky
Mária Mlyniská 35 ks darčekových balíčkov so sladkosťami na karneval
ČS Groise Dolná Breznica  
Mária Škundová  
Obecný úrad Dolná Breznica  
Delta Electronics Dubnica nad Váhom magnetická tabuľa s keramickým povrchom
Delta Electronics Dubnica nad Váhom notebook
Rudolf Ivaniš zemina na vyrovnanie terénu
Radoslav Bednár zemné práce a vyrovnanie terénu
Slavomíra Zemanová 35 ks balíčkov pre deti na Mikuláša

 

Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň v roku 2017. Želáme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa pracovných a osobných úspechov v novom roku 2018.