Navigácia

Obsah

Späť

,,Územný plán obce Horovce, návrh" rozposlanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Rozposlanie správy o hodnotení strategického dokumentu: 

Územný plán obce Horovce, návrh 

Vyvesené: 9. 11. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Späť