Navigácia

Obsah

Späť

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce a upozornenie na znenie zákona

Vyvesené: 19. 4. 2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2018

Späť