Navigácia

Obsah

Späť

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o obecných poplatkoch v obci Dolná Breznica

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Späť