Navigácia

Obsah

                         Rok 2017 

Dátum Deň Akcia
20.10.2017 piatok Posedenie s dôchodcami - obec
22.10.2017 nedeľa oslava
28.10.2017 sobota oslava
04.11.2017 sobota voľby do VÚC
11.11.2017 sobota svadba
18.11.2017 sobota oslava
25.11.2017 sobota svadba
29.12.2017 piatok oslava

 

                             Rok 2018

Dátum Deň Akcia
06.01.2018 sobota oslava
27.01.2018 sobota svadba
13.05.2018 nedeľa Deň matiek - obec
23.06.2018 sobota svadba
30.06.2018 sobota Hodové slávnosti - obec

 

Pre rezerváciu Kultúrneho domu v Dolnej Breznici je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% poplatku za prenájom kultúrneho domu. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Breznici počas stránkových dní.  

 

     Oslava a svadba

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)  100,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 120,00 €

 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom v obci) 50,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 70,00 €

                                                                                                                                    

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)

     

     Zábava

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce) 200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 270,00 €

 

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci) 100,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €