Navigácia

Obsah

                         Rok 2017 

Dátum Deň Akcia
17.12.2017 nedeľa Vianočné trhy - materská škola
29.12.2017 piatok oslava

 

                         Rok 2018

Dátum Deň Akcia
06.01.2018 sobota oslava
13.01.2018 sobota Výročná schôdza - DHZ
27.01.2018 sobota svadba
10.02.2018 sobota fašiangová zábava - DHZ
14.04.2018 sobota oslava
13.05.2018 nedeľa Deň matiek - obec
16.06.2018 sobota svadba
23.06.2018 sobota svadba
30.06.2018 sobota Hodové slávnosti - obec
11.08.2018 sobota oslava
01.09.2018 sobota svadba
06.10.2018 sobota oslava

 

Pre rezerváciu Kultúrneho domu v Dolnej Breznici je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% poplatku za prenájom kultúrneho domu. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Breznici počas stránkových dní.  

 

     Oslava a svadba

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)  100,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 120,00 €

 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom v obci) 50,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 70,00 €

                                                                                                                                    

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)

     

     Zábava

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce) 200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 270,00 €

 

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci) 100,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €