Navigácia

Obsah

 

                         Rok 2018

Dátum Deň Akcia
08.04.2018 nedeľa oslava
14.04.2018 sobota oslava
13.05.2018 nedeľa Deň matiek - obec
02.06.2018 sobota oslava
09.06.2018 sobota svadba
16.06.2018 sobota svadba
23.06.2018 sobota svadba
30.06.2018 sobota Hodové slávnosti - obec
11.08.2018 sobota oslava
01.09.2018 sobota svadba
08.09.2018 sobota oslava
15.09.2018 sobota svadba
22.09.2018 sobota oslava
29.09.2018 sobota svadba
06.10.2018 sobota oslava
31.12.2018 pondelok oslava

 

                         Rok 2019

Dátum Deň Akcia
12.01.2019 sobota oslava
27.04.2019 sobota svadba

 

Pre rezerváciu Kultúrneho domu v Dolnej Breznici je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 50% poplatku za prenájom kultúrneho domu. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej Breznici počas stránkových dní.  

 

     Oslava a svadba

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)  150,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €

 

Poplatok za oslavu (osoba s trvalým pobytom v obci) 50,00 €
+ v zime kúrenie 20,00 €
Spolu 70,00 €

                                                                                                                                    

  • Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu (podľa platnej aktuálnej ceny od dodávateľa elektrickej energie)

     

     Zábava

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce) 200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 270,00 €

 

Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci) 100,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 € elektrika, umytie sály)   50,00 €
+ v zime kúrenie   20,00 €
Spolu 170,00 €

 

Fotogalériu sály Kultúrneho domu v Dolnej Breznici nájdete v odkaze: 

o-obci/fotogaleria/sala-kulturneho-domu-v-dolnej-breznici-55sk.html