Navigácia

Obsah

Geografické údaje

Geografická poloha obce :
Obec Dolná Breznica sa nachádza na severovýchodnom okraji Bielych Karpát.
Územie obce leží v oblasti izolovaného masívu Kobylinca na jeho juhovýchodnom 
okraji, v úzkej, nie veľkej kotline. Celý chotár obce sa rozprestiera väčšinou 
na strmých svahoch a vŕškoch so značnou členitosťou

Susedné mestá a obce :
Chotár je ohraničený územím okolitých obcí. Na východnej strane Dolnej Breznice
je obec Medné, na juhovýchodnej – Lednické Rovne, na južnej strane je územie 
Horoviec, na západnej strane chotár obce Kvašov a na severe obec Horná Breznica. 
Medné je vzdialené od Dolnej Breznice 5 km, Lednické Rovne 5 km, Kvášov 7 km, 
Lednica 4 km a Horná Breznica 4 km.

Celková rozloha obce :
836 ha

Nadmorská výška :
Od 297 do 492 m. n. m.