Navigácia

Obsah

Zápis detí do materskej školy

Typ: ostatné
Oznam o zápise detí do Materskej školy v Dolnej Breznici

včielka 

Zápis detí do Materskej školy Dolná Breznica na školský rok 2018/2019

 

Riaditeľstvo materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční dňa 17.05.2018 (štvrtok) v čase od 9:00 do 14:00 hod. v priestoroch  materskej školy. Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú si rodičia môžu vydvihnúť priamo v materskej škole prvý májový týždeň alebo stiahnuť  na webovej stránke obce Dolná Breznica www.dolnabreznica.eu v záložke Materská škola - dokumenty na stiahnutie.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • výnimočne, môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, avšak musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30.06.2018.

Žiadam rodičov, aby dodržali termín vyzdvihnutia žiadosti (prvý májový týždeň) a jej odovzdanie  v stanovený deň 17.05.2018 (štvrtok) do rúk riaditeľky materskej školy!

Žiadosť bez lekárskeho potvrdenia nebude akceptovaná!

Rodičia detí, ktoré neboli prijaté v školskom roku 2017/2018 do materskej školy, musia opäť odovzdať vyplnenú žiadosť.

 

                                                                                                           Riaditeľka materskej školy

                                                                                                           Mgr. Adriana Čerňanová


Vytvorené: 30. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2018 15:16
Autor: Správce Webu